Barns utveckling

Här hittar du en mycket generell indelning efter hur barn utvecklas i olika åldrar. Det är viktigare att veta hur barnen utvecklas än när de gör det, men det kan ändå vara bra att ha en liten aning om vad man kan tänkas stå inför för utvecklingsfaser.

Barn utvecklas olika fort inom olika områden. Varje barn har sitt eget sätt och sin egen takt för att lära sig färger och bokstäver, eller att gå, tala, cykla, pussla, klippa etc. Alla barn har något område de är tidiga i och något de är senare i.
Därför har jag inte med några åldrar för detta här, vad jag valt att skriva om är de saker jag upplevt att föräldrar ofta frågar eller funderar över, och som mer rör de behov barnen kan ha under olika utvecklingsfaser.

Många saker går ändå igen under flera år och vissa kanske bara händer enstaka gånger. Alla barns utveckling bygger på deras tidigare erfarenheter. Det som jag hoppas speglas i alla sidor är att det handlar om att lägga erfarenhet till erfarenhet.
Ett barn som har goda erfarenheter av att behärska situationer har inte anledning att reagera med maktlöshet och raseriutbrott vid lika många tillfällen.

Allt jag skrivit är ett hopkok av sådant jag läst och sådant jag själv "upptäckt". En del av texten kommer ursprungligen från grupparbeten sedan gymnasiet som jag omarbetat för att bättre stämma överens med vad jag lärt mig senare under åren. Det handlar alltså till stor del om mina egna personliga erfarenheter.
Jag har inte gjort några större uppdateringar av texten sedan jag lade ut den på version 1 av sajten och jag har inga planer på att göra det, men den får hänga kvar här ett tag till.