Nypremiär för Barndomslandet

Alla har åsikter om barnuppfostran och vad som är "rätt" och "fel".
Dessa åsikter grundar sig oftare på inlärda värderingar än på faktiska kunskaper. Hur dina föräldrar, lärare och andra, genom sina roller som förebilder, lärt dig att barn skall bemötas i olika situationer är sannolikt de sätt du oftast använder när du inte vet vad du kan göra annars, oavsett hur många gånger du intalat dig själv att ”så skall jag minsann aldrig göra med MINA barn…”
Du reagerar "instinktivt" och ibland fungerar det, ibland inte.
Att någonting fungerar innebär dock inte nödvändigtvis att det fungerar bra eller att det hjälper dig uppnå det du vill på längre sikt. En mer medveten hållning kan hjälpa dig att hitta metoder du kan stå för fullt ut - eftersom de skapar just de specifika konsekvenser du är ute efter.
Stryk termerna "rätt" och "fel"; det handlar inte om det, utan om att se på vad som fungerar, hur det fungerar och varför...
Fostran handlar inte om sunt förnuft utan om medvetenhet om vilka föreställningar vi har med oss in i mötet med barnet samt kunskaper om konsekvenserna av de metoder vi väljer. Utifrån dessa kunskaper kommer "förnuftet".

De psykologiska faktorer som ligger till grund för hur vi väljer att agera ligger också till grund för allt jag skriver om, och därför handlar denna, mer övergripande, del av Barndomslandet om hur dessa påverkar din roll som "fostrare".
Jag hoppas därmed kunna utmana det förgivettagna, och erbjuda ett nytt sätt att se och bemöta barnen i olika situationer och förhoppningsvis inspirera till att fler vågar släppa gamla inlärda föreställningar om hur barn "är" och vad uppfostran handlar om, oavsett om du är här som förälder eller om du arbetar med barn.

Välkommen in!