Handling och konsekvens

Alla de verktyg vi använder oss av har positiva konsekvenser, annars skulle vi inte använda oss av dem.
Vi uppnår någonting med det vi gör, vi får saker och ting att hända. Och för det mesta -och för de flesta- blir det ungefär som vi tänkt oss med lite variation hit eller dit.

Våra handlingar skapar tre sorts konsekvenser varav vi oftast bara lägger märke till en: om vi fick önskat resultat eller inte.
Övriga konsekvenser är mindre tydliga eftersom de verkar på längre sikt, och det är därför dem jag koncentrerar mig mest på här.

De metoder du använder dig flitigast av är de verktyg dina barn kommer ha lättast att ta till för att hantera liknande situationer, och de värderingar dessa uttrycker är de dina barn kommer ha lättast att införliva…
Det är, på gott och ont, den mest långsiktiga konsekvensen av de val du gör. Av alla val du gör. Det innebär inte att ditt barn kommer växa upp och automatiskt göra som du, bli som du, men det innebär att du har ett ofrånkomligt ansvar för vad de lär in.
Vad de, som vuxna kommer göra med de inlärda verktygen är däremot deras ansvar. Precis som det är ditt ansvar att nu lära in nya verktyg om du inte är nöjd med dem du har med dig från barndomen.

De mer direkta konsekvenserna är de erfarenheter dina barn får av dina val, och vad dessa erfarenheter säger dem om dem själva, om världen och om dig. Barndomen är ju, ganska självklart, den tid då man börjar klura ut hur världen fungerar, hur man själv och människor omkring en fungerar. Man får en bild av sig själv, av sitt eget värde, genom att spegla sig i andras ögon, genom att tolka andras agerande och vad andras bemötande säger en om hur man skall förväntas bemöta andra och om vilket bemötande man själv kan förvänta sig, och lär sig anpassa sig efter det...
Även dessa konsekvenser kan verka på ganska lång sikt så det är inte alltid så lätt att efter en tid koppla de skapade konsekvenserna till hur de skapats. För att kunna reparera en "skada" eller förhindra att det upprepas måste man veta hur skadan skedde.

Det är sällan som negativa konsekvenser är omöjliga att reparera. Det är här frågan om naturliga respektive logiska konsekvenser kommer in.
En naturlig konsekvens är det som med viss automatik följer av en viss handling och en logisk konsekvens är inget annat än de åtgärder som vidtas för att i möjligaste mån begränsa eller förhindra en upprepning av de negativa naturliga konsekvenserna av den ursprungliga handlingen.
Bättre än så kan jag inte förtydliga själva orden, men det är inte så komplicerat som det kan låta.

Skillnaden mellan att agera medvetet och att agera omedvetet är chansen att klara upp de misstag vi alla gör, och lära sig av dem.
Om de val du gör idag, de verktyg du använder, riskerar att medföra negativa följder som naturlig konsekvens på kort eller lång sikt, är en del av de logiska konsekvenserna att begränsa verkningarna genom att tydligt acceptera ansvaret för dem och en annan del är att förhindra upprepning genom att välja nya verktyg.